Usługi BHP i PPOŻ - szkolenia, kursy i doradztwo

kursant bhp

Oferowane przez nas usługi bhp i usługi ppoż obejmują pełny zakres działań wymaganych prawnie, począwszy od szkoleń bhp poprzez stworzenie stosownej dokumentacji po fachowe doradztwo zapewniające najbardziej optymalne rozwiązania. Prowadzone przez nas SZKOLENIA BHP to gwarancja uzyskania najbardziej potrzebnej i praktycznej wiedzy.

Działania nasze obejmują rejon woj. mazowieckiego, w szczególności miasta Warszawa.                                                     

      GWARANTUJEMY

 • Rzetelną i fachową obsługę
 • Doświadczenie w zakresie prawa pracy
 • Ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb
 • Wygodne terminy i miejsca spotkań
 • Konkurencyjne ceny
 • Zapewnienie prywatności
 • Prowadzenie skutecznych działań
 • Mobilne wsparcie
 

Jakie szkolenia i kursy oferujemy

BHP Profesjonalnie z Warszawy to Państwa nie kwestionowana przepustka do świata bieżących i stale aktualizowanych przepisów Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Jest to bowiem temat stale poszerzany o najnowsze przepisy i zagadnienia z nimi związane. Warto więc mieć na uwadze konieczność przeprowadzania obowiązkowych szkoleń w w/w zakresie, aby praca była dla wszystkich tak prawnie spełniona jak i bezpieczna.

Dlatego zważając na wieloletnie doświadczenie w branżach różnych gałęzi przemysłu oraz różnych specyfikach pracy, które to zostały zbudowane na ustawicznym kształceniu naszej kadry w dziedzinach pochodnych bezpieczeństwu i higienie pracy oferujemy Państwu szeroką gamę profesjonalnych szkoleń BHP funkcjonujących na zasadach innowacyjnych wykładów z użyciem najnowszych form przekazu. Dzięki tak dopasowanym narzędziom szkoleniowym jak duże, przestronne sale konferencyjne, medialne rzutniki, dobrane tematycznie prezentacje czy filmy jesteśmy w stanie zaoferować wysoce elastyczne i w pełni urozmaicone formy szkoleniowe dopasowane do oczekiwań zlecającego.

Młoda, profesjonalnie przygotowana i zaangażowana w swe działanie kadra szkoleniowa współpracująca na stałe z organami kontroli państwowej to Państwa gwarancja zadowolenia z wyboru naszej jednostki szkoleniowej. Z naszej strony nie ma mowy o jakichkolwiek uchybieniach w jakości szkolenia, gdyż w swym zespole posiadamy specjalistów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, systematyka zarządzania przedsiębiorstwem jak i obsługa kadrowo – księgowa. Odpowiednie kwalifikacje jak i wykształcenie zgodne z tym prawnie wymaganym to optymalna forma dopasowania się do rosnących wymogów wszystkich naszych zleceniodawców. Oferujemy wykłady aktywujące pracowników i angażujące ich w obszarze bezpiecznego funkcjonowania zakładu pracy.

Czym wyróżnia się nasze szkolenie BHP

zabezpieczenia bhp Szeroki wachlarz usług BHP oferowanych przez nas to optymalne rozwiązania spełniające najsurowsze wymagania oraz normy prawne począwszy od aktywizujących, bardzo tematycznie rozwiniętych szkoleń bhp, poprzez zweryfikowanie najistotniejszego spektrum w postaci stosownej dokumentacji wymaganej przez organy kontrolne a skończywszy na różnego rodzaju dochodzeniach powypadkowych czy w pełni obszernym doradztwu personalnym, które to czasem przynoszą najbardziej optymalne rozwiązania natury zawodowej. Każde podjęte przez nas działanie kompetentnie dostosowujemy do zakresu obowiązków danego stanowiska. Dzięki nam będziecie mogli Państwo połączyć szeroką wiedzę teoretyczną z praktyką wynikającą ze stosunku pracy.

Oba te czynniki będą w pełni zasadne tak w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również ochrony przeciwpożarowej. Skupmy się jednak póki co na BHP, bo to ono w pierwszym kontakcie na linii pracownik – obejmowane stanowisko, pełni najprostszą i bezpośrednią zależność.

Na tym pułapie szkoleniowym nasza profesjonalnie wykwalifikowana kadra oferuje szkolenie wstępne jak i okresowe takich grup jak pracodawcy, osoby kierujące zespołami pracowników, społecznych inspektorów pracy, technologów, organizatorów produkcji jak również pracowników socjalnych obejmujących stanowiska fizyczne, administracyjno – biurowe, inżynieryjno – techniczne jak i te służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy każdej ze szkolonych grup kładziemy duży nacisk na perfekcyjne dopasowanie naturalnych warunków pracy do specyfiki i obowiązujących norm prawnych w danej dziedzinie branżowej. Oferowane usługi BHP to szereg działań uwarunkowujących należyte bezpieczeństwo i wydajność pracy w każdym jej aspekcie .

zabezpieczenia bhp Aby jednak unaocznić ów rozpiętość pozwolimy sobie na nakreślenie podstawowych działań jakie niosą za sobą nasze szkolenia . Mając na uwadze specyfikę BHP przeprowadzamy szkolenie wstępne, okresowe, specjalistyczne ( podnoszące wiedzę i zdobyte doświadczenia pracowników na podłożu zawodowym ), w czasie i miejscu dogodnym tak dla osoby zlecającej szkolenie jak i jej podwładnych. Zważywszy jednak na docelową lokalizację naszej jednostki oferujemy szkolenia w rejonie województwa mazowieckiego, z dużym naciskiem na miasto Warszawa.

Wszystkie nasze szkolenia to działania czynne mające zasadniczo na celu :

obszerne działania należące do służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz należyta organizacja szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 z późniejszymi zmianami.

Kolejna nasza usługa to szkolenie i usługi z zakresu Ppoż

Drugim zagadnieniem, które jest niekwestionowanym tematem przewodnim naszych szkoleń to usługi przeciwpożarowe. Nie ma bowiem innej alternatywy dla bezpieczeństwa pracy każdego z nas jak dobrze zabezpieczone przed pożarem miejsce pracy tak pod kątem technicznym jak i organizacyjnym. Aby więc zapewnić należyte bezpieczeństwo i w tym temacie nasi specjaliści z zakresu pożarnictwa przedstawiają / omawiają między innymi tak istotne zagadnienia jak przepisy przeciwpożarowe, zagrożenia pożarowe, przyczyny pożarów, sprzęt gaśniczy i inne środki gaśnicze czy procedury i zasady bezpiecznego gaszenia pożaru.

Szerokie grono specjalistów jakich mamy w swej kadrze to pewność, iż każdy z nas dołoży wszelkich starań, aby szkolone jednostki pracy były należycie chronione przed ewentualnym zagrożeniem tak groźnego dla życia pożaru. Wszystkie wprowadzone przez nas konstruktywne działania to wynik odpowiednich kontroli mających na celu tak ochronę życia każdej jednostki ludzkiej jak i jej mienia. Aby jednak nasza oferta była nad wyraz pełna, poza szkoleniami oferujemy Państwu także należyte doposażenie weryfikowanych obiektów w dodatkowe środki przeciwpożarowe m.in. takie jak koce gaśnicze - polecane z uwagi na wygodę ich użycia, dostępność i efektywność w razie zagrożenia pożarem.

W zakres oferowanych przez nas usług przeciwpożarowych wchodzą działania ściśle oparte o przepisy budowlane oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej opierające się na :

 • prowadzeniu szkoleń przeciwpożarowych ( dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – Art. 209 & 1 ust.2 Kodeksu Pracy
 • doradztwie w zakresie obowiązujących wymogów Prawa Pracy nałożonych na Pracodawców
 • wdrażaniu wymogów przeciwpożarowych
 • opiniach i ekspertyzach
 • badaniach przyczyn powstania pożaru
 • sporządzeniu instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • kontroli i nadzorze budynków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • sporządzeniu planów ewakuacyjnych
 • przeglądzie oraz konserwacji podręcznego sprzętu oraz instalacji.

Tak szerokim spektrum działania jak i zdobytym doświadczeniem / wiedzą dzielimy się z Państwem od wielu lat swej działalności na rynku pracy. Należycie, ale w przystępny i łatwo przyswajalny sposób, wdrażamy tematykę szeroko rozumianego dotąd bezpieczeństwa w obszar funkcjonowania zawodowego wszystkich firm jakie obsługujemy. Dzięki młodemu, profesjonalnemu i w pełni wyszkolonemu zespołowi jesteśmy w stanie skłonić się ku nowoczesnym rozwiązaniom alternatywnym zapewniającym wymagane prawnie działania w zakresie BHP i p/poż. Bezproblemowo docieramy do firm z obcym kapitałem.

Fachowe doradztwo

Każdy członek z tak prężnie rozwijającej się naszej kadry zawodowej to doświadczony i w pełni kompetentny specjalista w obranej przez siebie dziedzinie bezproblemowo posługujący się tak językiem ojczystym jak i językiem angielskim. Nie będzie więc najmniejszego problemu z przeszkoleniem obcokrajowców pracujących na terenie naszego kraju. Aby jakość szkoleń była adekwatna do oczekiwań odbiorcy, wprowadzamy w życie stale poszerzane, w pełni konstruktywne narzędzia przekazu.

Obecnie z grupą szkoleniowców zawodowych sumiennie pracujemy nad nowym projektem aktywizującym z serii " Praca – przyjemność samorozwoju ". Jest to z pewnością zasadniczo innowacyjna forma szkoleń, której celem jest dopasowanie jej do bardzo indywidualnych predyspozycji zawodowych Państwa pracowników. Taki zabieg z pewnością przyczyni się bowiem do wysokiej satysfakcji szkolonego jak i bezpiecznych efektów jego działań.

Jak jednak doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę nie każdy z pracodawców ma fizyczną możliwość zebrania wszystkich swych pracowników, by móc zorganizować tego typu szkolenie.

Szkolenie BHP online - e-Learning

rusztowania bhp Wiąże się to bowiem ze specyfikacją zawodową, która niejednokrotnie wybiega ponad plan standardowego dnia pracy w zakładzie. Dlatego też z myślą o tej grupie zawodowej przygotowaliśmy opcję samo-rozwojowego dokształcania za pośrednictwem nowoczesnego systemu szkoleniowego pozwalającego tej grupie na ukończenie niezbędnego a jakże profesjonalnego szkolenia BHP z użyciem internetu, jakim jest E – Learning. To także w pełni elastyczne i nie szablonowe podejście do pracownika gwarantujące mu nadrzędną oszczędność jego czasu zawodowego.

Dzięki systemowi szkoleniowemu E – Learning macie Państwo także możliwość bezpośredniego i w pełni przejrzystego wglądu do wszystkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych przez naszą profesjonalną kadrą szkoleniową podczas klasycznego szkolenia z zakresu BHP i ppoż. Dzięki tym formom szkoleniowym proponowane przez nas usługi bhp to bezdyskusyjna pewność, iż każda firma, zakład pracy czy instytucja społeczna jest w pełni wyspecjalizowanych i profesjonalnych rękach ...


Zapraszamy do współpracy i na nasze kursy osoby i firmy z Warszawy i okolic.

ZAKRES USŁUG BHP

 • SZKOLENIE:   WSTĘPNE, OKRESOWE, DLA PRACODAWCÓW oraz SPECJALISTYCZNE
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących wymogów Prawa Pracy nałożonych na Pracodawców
 • Postępowanie przy wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych
 • Ocena ryzyka zawodowego stanowisk pracy
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
 • Kontrola i nadzór miejsc pracy
 • Organizacja badań lekarskich, psychotechnicznych
  i środowiskowych

INFORMACJE

Art 283. KODEKSU PRACY
§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

GALERIA

nadzór BHP warszawa            kontrola BHP warszawa            zabezpiecznia bhp