Do obsługi firmy w zakresie BHP wchodzą:

W zakres usług bhp wchodzą działania należące do służby bhp
– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. z późń. zmianami oraz organizacja szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r z późń. zmianami:

 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp – wstępne, okresowe, specjalistyczne ( podnoszące świadomość i kwalifikacje pracowników w obszarze bhp ) – w miejscu i o czasie dogodnym dla Zleceniodawców
 • nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzór i kontrola w zakresie higieny pracy oraz zapobieganie chorobom zawodowym
 • nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ochrony pracy
 • nadzór i kontrola w zakresie poprawy warunków pracy
 • współudział w wykonywaniu instrukcji stanowiskowych
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do wykonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • współpraca z lekarzami medycyny pracy dotycząca badań profilaktycznych
 • wykonywanie dokumentacji powypadkowych
 • wykonywanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego
 • doradztwo w zakresie przepisów i zasad bhp

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

BHP PROFESJONALNIE Joanna Gamrat
Działamy na zasadzie POGOTOWIA BHP w Warszawie oraz okolicach

Formularz kontaktowy