Do jakich prac wymagane są badania sanitarno-epidemiologiczne?

 

Jeszcze kilka lat temu dokumentem często wymaganym przez pracodawców była „książeczka sanepidowska”, która potwierdzała brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku. Na mocy ustawy tego typu dokument został jednak zastąpiony przez badanie sanepidowskie, możliwe do wykonania m.in. przez lekarza medycyny pracy. Sama procedura trwa kilka dni (zwykle mniej niż tydzień) i polega na wizycie w przychodni oraz laboratorium, a także na dostarczeniu próbek i przekazaniu wyników lekarzowi. Na ich podstawie zostaje wydane orzeczenie zapewniające (w przypadku prawidłowych wyników) o możliwości rozpoczęcia pracy. Co ważne, odpowiednie orzeczenie lekarskie może okazać się niezbędne także podczas prac sezonowych (opierających się na umowach cywilnoprawnych) lub w ramach praktyk zawodowych. Niezależnie od sytuacji, sama procedura przebiega tak samo i zazwyczaj jest rozpoczynana na zlecenie przyszłego pracodawcy.

Badania sanepidowskie do jakiej pracy są niezbędne

 

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub dawna książeczka sanepidowska do jakiej pracy potrzebna to najważniejsze pytanie, które stawiają sobie osoby chcące zacząć pracę w sektorze gastronomicznym i usługowym. Obowiązek wykonania badań obejmuje przede wszystkim grupy zawodowe związane z kontaktem z żywnością. Dokument będzie więc wymagany na stanowiskach w zakładach produkcyjnych specjalizujących się w branży spożywczej, a więc wytwarzających np. mrożonki, słodycze czy przetwory. Zaświadczenie należy też przedstawić podczas rekrutacji na stanowiska w obszarze sprzedaży. Właściwy dokument muszą więc zazwyczaj dostarczyć ekspedienci w super- i hipermarketach, w lokalnych sklepach ogólnospożywczych, a także osoby pracujące w cukierniach, piekarniach i sklepach mięsnych.

Dawna książeczka sanepidowska dla kogo w sektorze usługowym

 

Badania są obowiązkowe również dla kelnerek, kucharzy, pomocy kuchennych czy osób obsługujących firmy cateringowe. W restauracjach istnieje szczególnie duże ryzyko przeniesienia chorób poprzez serwowaną żywność, dlatego inspektorzy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych często właśnie w takich miejscach przeprowadzają wzmożone kontrole. Orzeczenia lekarskie muszą posiadać również pracownicy sezonowi pracujący np. w nadmorskich kawiarniach, lodziarniach i pizzeriach. Kolejną ważną grupę stanowią fryzjerzy i kosmetyczki – w związku z tym, że ich praca polega na bliskim i codziennym kontakcie z klientem, pracodawca może wymagać odpowiedniego zabezpieczenia w postaci ważnych badań. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku fizjoterapeutów, masażystów lub rehabilitantów, ponadto zobowiązani do wykonania badań sanepidowskich są opiekunowie dzieci – zwłaszcza nianie, przedszkolanki i nauczyciele.

Badania sanepidowskie co ile należy je powtarzać

 

Ważność orzeczenia jest określana przez lekarza, który je wystawia. Termin wpisany w dokument zależy m.in. od specyfiki danego stanowiska i indywidualnej sytuacji zdrowotnej. Najczęściej przy zmianie pracy wystarczy konsultacja lekarska skutkująca przedłużeniem ważności badań. Czasem jednak lekarz może zlecić ponowne wykonanie.